The Leading Real Estate Companies of the World Momentum Club - 2016

Osoba odpowiedzialna za dział IT w Rimontgó udała się pod koniec lutego do amerykańskiego miasta Miami, aby być obecnym na ceremonii wręczenia nagród przez Leading Real Estate Companies of the World.

W najnowszej edycji wersja nowej strony internetowej Rimontgó na urządzenia mobilne została wybrana spośród trzech najlepszych międzynarodowych adaptacji w kategorii „Best mobile site” i pomimo faktu, że Rimontgó ostatecznie nie otrzymało nagrody, jak podkreśla technologii, „bycie jednym z finalistów na całym świecie to bardzo ważne wyróżnienie”. Z drugiej strony, w poprzednich edycjach LeadingRE docenił pracę Rimontgó w dziedzinie marketingu cyfrowego nagrodami takimi jak „Best Interactivity Award” (2013), „Best New Media” (2011), „Best Overall Website” (2010) czy „Best SEO Strategy” (2009).

Ta edycja oznaczała również pożegnanie dyrektora ds. technologii jako członka doradczego Rady Doradczej ds. Technologii Marketingowych (MarTech) LeadingRe, po zakończeniu ustalonego etapu. Praca naszego dyrektora ds. technologii, pierwszego członka tej Rady, który nie pochodził ze Stanów Zjednoczonych ani Kanady, spotkała się z szerokim uznaniem innych członków rady. Podczas konwentu w Miami wygłosił prelekcję na temat Conversion Rate Optimization (CRO), w której przeanalizował i przedstawił słuchaczom pracę wykonaną przez Rimontgó w tym specyficznym obszarze digital marketingu.

Podobnie zaangażowanie Rimontgó w Leading Real Estate Companies of the World, podmiot skupiający duży wybór międzynarodowych firm z branży nieruchomości specjalizujących się w luksusowych nieruchomościach, znajduje odzwierciedlenie w obecności firmy z Walencji w Momentum Club (który uznaje te firmy za które aktywnie uczestniczą w międzynarodowej promocji LeadingRE) czy Global Alliance Club (grupa firm wyróżniających się w wysyłaniu międzynarodowych rekomendacji).

Inne tematy poruszane podczas konferencji, w której uczestniczył również Matt Leone z Halstead Property (Nowy Jork), jeden z liderów w dziedzinie marketingu cyfrowego stosowanego w nieruchomościach, analizowały znaczenie, jakie nabierają urządzenia mobilne w wyszukiwaniach i konsumpcji online, rola, która w nadchodzących latach będzie rosła wykładniczo, na co wskazują na przykład różne badania przeprowadzone przez National Association of Realtors. Przeanalizowali również konieczność dostosowania obszarów cyfrowych firm z branży nieruchomości do gustów pokolenia milenialsów w dziedzinie online, masowe pojawienie się technologii 3D za pośrednictwem urządzeń takich jak okulary Google Cardboard czy Oculus firmy Samsung, a także problemy dotyczące własności obrazów i filmów, a wreszcie niezbędne wdrożenie środków bezpieczeństwa cybernetycznego w obliczu włamań do informacji przechowywanych w chmurze, które zostały już przeprowadzone przez niektóre firmy z branży nieruchomości.