Sprzedaż poufna

Poufność i doskonałe traktowanie informacji są podstawą naszego sukcesu, zwłaszcza w przypadku niektórych rodzajów operacji związanych z nieruchomościami, oraz gwarancją ciągłości naszej firmy. Istnieją nieruchomości, które ze względu na swoją wyjątkowość są szczególnie wrażliwe na ekspozycję na rynek bezkrytycznie lub przy niewielkiej kontroli.

Jednocześnie istnieją osoby, które ze względu na swoją wysoką reputację, prestiż lub znaczenie społeczne wymagają od nas bardzo poufnego traktowania zarówno w przypadku decyzji o zakupie nieruchomości, jak i w przypadku jej ostatecznej sprzedaży. Zazwyczaj takie transakcje są ujawniane dopiero po ich zaistnieniu i właśnie to w Rimontgó nazywamy sprzedażą poufną.

Rimontgó posiada kilka nieruchomości, które przedstawiamy potencjalnemu nabywcy dopiero po przeprowadzeniu z nim osobistej rozmowy i potwierdzeniu zgodności produktu z potrzebami klienta.

Na naszej stronie internetowej można znaleźć niektóre ze sprzedawanych przez nas nieruchomości. Jeśli jednak w tej chwili nie znajdziesz tego, co najlepiej spełnia Twoje kryteria, zapraszamy do wypełnienia załączonego formularza i umówienia się na osobistą rozmowę w naszym biurze lub Twoim domu. Oczywiście, wizyta, rozmowa i preferencje zakupowe także traktowane będą z zachowaniem całkowitej poufności.

W czym możemy pomóc