Usługi

Sprzedaż poufna: Na rynku luksusowych nieruchomości od czasu do czasu pojawiają się domy, rezydencje, pałace, wille, a nawet apartamenty, które ze względu na swoją wyjątkowość wymagają szczególnego traktowania, zachowania poufności. Tego typu nieruchomości są prezentowane – po przejściu osobistej rozmowy w celu potwierdzenia ich przydatności – tylko potencjalnym nabywcom.

Private Buyer Advisory Service: Jak głosi poprzedni akapit, nie tylko sprzedaż może być poufna, ale także operacje zakupowe mogą – i powinny – być poufne.

„Nie ma nic łatwiejszego od sztucznego podwyższenia ceny dowolnego produktu, zamiast zamiaru jego zakupu zwłaszcza jeśli nie jest on na sprzedaż.
Tylko profesjonalista z wieloletnim doświadczeniem i niezachwianymi wartościami etycznymi jest w stanie przeprowadzić te transakcje w sposób zrównoważony dla obu stron.”

Usługi doradztwa księgowego, podatkowego i prawnego: poprzez kilka niezależnych profesjonalnych biur oferujemy te uzupełniające się usługi, które są niezbędne dla optymalnego osiągnięcia i rozwoju każdej operacji na rynku nieruchomości.

Szacowanie wartości nieruchomości: mamy ekspertów z wieloletnim doświadczeniem w zakresie wyceny nieruchomości z na ekskluzywnym rynku mieszkaniowym. Wykonujemy również studia wykonalności dla projektów mieszkaniowych lub inwestycyjnych.

Wysoka rentowność inwestycji w nieruchomości: Rimontgó specjalizuje się w inwestycjach w nieruchomości, o ile są one unikalne i posiadają potencjalną wartość dodaną. Często bada i opracowuje spersonalizowane strategie inwestycyjne, które rozpoczynają się od poszukiwania odpowiedniego produktu i rygorystycznej analizy czasu zbycia. Prace te są wykonywane dla inwestycji mieszkaniowych i komercyjnych, głównie w Hiszpanii, ale także we współpracy z naszymi partnerami w Europie i innych krajach.

Nasze międzynarodowe partnerstwa